Saturday, 23 November 2013

Happy Birthday!

It's my husband's birthday today. Since he didn't want to celebrate it in any special way, we spent all day home, chilling and having fun. Well, I baked some muffins (three types: oatmeal, lemon and orange), then Arturek helped me turn one muffins into a birthday cake (we decorated it together) and when Chris's parents came to visit, we celebrated his day a bit.

Plus, Arturek learned to play one... a bit forgotten game today. Do you know it? ;)

Happy birthday, hun!

Dziś mój mąż obchodzi urodziny. Jako że nie chciał ich w jakiś specjalny sposób obchodzić, zostaliśmy w domu odpoczywając i dobrze się bawiąc. Upiekłam trochę muffinek (trzy rodzaje: owsiane, cytrynowe i pomarańczowe), potem Arturek pomógł mi zamienić jedną z nich w tort urodzinowy (razem dekorowaliśmy), a gdy przyjechali rodzice Krzysia, troszkę poświętowaliśmy.

Dodatkowo, Arturek nauczył się dziś grać w... pewną troszkę już zapomnianą grę. Kto ją jeszcze pamięta? ;)

Wszystkiego najlepszego, kochanie!

 And that's the game in question. Later the route was drawn on the floor / A to gra, o którą pytałam. Później trasa została narysowana na podłodze
 And this picture was taken a couple of days ago, but it's just so cute ;) / A to zdjęcie zostało zrobione kilka dni temu, ale jest po prostu takie słodkie ;)

No comments:

Post a Comment