Thursday, 17 October 2013

Colourful Polish autumn

Today we're taking a break from my Turkish story and we're going to focus on Poland a bit.

Every day I'm going for a walk with my little girl. And I can't stop marvelling at the beauty of Polish autumn. It's full of vivid colours in all of their shades. Yellow. Red. Orange. Brown. Green. It's so pretty! And it's not that cold right now, the sun is still shining, which makes it all look even better!

Wonderful Polish golden autumn!

Dziś zrobimy sobie małą przerwę od tureckiej opowieści i skupimy się troszkę na Polsce. 

Codziennie spaceruję z moją małą dziewczynką. I nie mogę się nadziwić pięknem polskiej jesieni. Jest pełna intensywnych kolorów we wszystkich ich odcieniach. Żółty. Czerwony. Pomarańczowy. Brązowy. Zielony. Jest pięknie! No i dodatkowo nie jest jeszcze tak zimno, słońce wciąż świeci, co sprawia, że ta jesień wygląda jeszcze piękniej! 
 
Cudowna polska złota jesień!

No comments:

Post a Comment