Friday, 28 June 2013

The route to Morskie Oko

For part one - see here.

There are at least two routes that can lead you from Polanica Białczańska to Morskie Oko (Sea Eye - a lake and a hostel that we stayed in).

There is, of course, an easy route. Concrete, not that steep, chosen by majority of tourists there. Morskie Oko is one of the most popular tourist spots in Polish Tatra Mountains. It's in close viccinity to Zakopane (the so-called winter capital of Poland, the biggest and most popular town in the mountains) and it's quite easily accessible. You can take a child in a pram or a person in a wheelchair and appreciate the beauty of the place with them. Plus, from Palenica Białczańska up to ca. three fourths of the way up you can take a wagonette if you know even a bit of climbing isn't for you. And, I must say, many people take that option.

On the way up, from time to time, you can see wooden boards telling you something about the characteristics of the things you're seeing around you or of the place you're in. Unfortunately, these are only in Polish.

This path is nice, pleasant and picturesque. Perfect for a family walk or something. But, as you can probably imagine and anticipate, that's not the path we chose and took. No, that would have been too easy and not that tiring. But that doesn't mean we never walked it. We did. Only not the first day. And here are some pics showing you what this path looks like.

Część pierwszą znajdziecie tutaj.

Istnieją co najmniej dwie drogi, którymi można dostać się z Palenicy Białczańskiej do Morskiego Oka. 

Jest, oczywiście, łatwiejsza droga. Asfaltowa, niezbyt stroma, wybierana przez większość turystów. Morskie Oko jest jednym z najbardziej popularnych miejsc turystycznych w polskich Tatrach, gdyż znajduje się w stosunkowo niewielkiej odległości od Zakopanego i jest łatwo dostępne. Można z łatwością zabrać ze sobą dziecko w wózku lub osobę na wózku inwalidzkim i wraz z nimi podziwiać uroki tego miejsca. Poza tym, z Palenicy Białczańskiej do mniej więcej trzech czwartych drogi można podjechać bryczką. I jest to opcja, którą wybiera całkiem sporo ludzi.

Po drodze do góry można zauważyć drewniane tablice opisujące cechy charakterystyczne oglądanych miejsc lub miejsca, w którym się znajdujemy. Niestety, napisane są one tylko w języku polskim.

Droga do Morskiego Oka jest lekka, łatwa, przyjemna i malownicza. Idealna na rodzinny spacer lub coś w tym stylu. Ale, jak zapewne jesteście sobie w stanie wyobrazić i przewidzieć, nie jest to trasa, którą wybraliśmy i którą poszliśmy. Tzn. nie, żebyśmy nią nigdy nie szli. Szliśmy. Tylko nie pierwszego dnia. A oto kilka zdjęć pokazujących, jak ta trasa wygląda.

No comments:

Post a Comment