Saturday, 12 October 2013

Paulinka's fourth month

Paulinka is four months old. Now she can eat also other things, apart from milk. But she's not getting anything else yet.

What's new with her?

She's spent wonderful holidays in Turkey.
She swam in a pool. 
She travelled by plane yet again.
She travelled by dolmush.
She watched a dolphin show. Ok, she didn't make it till dolphins and fell asleep while still sea lions were performing.
She rolled from her belly to her back once. Just once. And I was the only witness, so nobody believes me. Well, happens. We're waiting for more of those ;)
She twists and turns around like clock hands.
She points to certain things and manages to grab them, so her coordination is improving.
She bites (teethlessly, for now) everything she manages to grab. Toys, nappies (clean ones!), my fingers...
She plays with her feet. She's done it more than once already ;) Pretty funny to watch.
She smiles a lot. And sometimes she lols. Cute.
She knows what she wants. And she's determined to scream for as long as it takes for her to succeed ;)
She's my little angel.

Paulinka skończyła dziś cztery miesiące. Może już dostać do jedzenia coś więcej poza maminym mlekiem. Ale jeszcze nie dostanie.

Co u niej nowego?

Spędziła cudowne chwile podczas wakacji w Turcji.
Pływała w basenie.
Leciała samolotem. Znów.
Podróżowała dolmuszem.
Oglądała występ delfinów. No dobra, nie dotrwała do delfinów i zasnęła podczas pokazu lwów morskich.
Przeturlała się z brzuszka na plecki. Tylko raz. I byłam jedynym świadkiem, więc nikt mi nie wierzy. Cóż, zdarza się. Czekamy na więcej ;)
Kręci się dookoła jak wskazówki zegara.
Potrafi wskazać rączką konkretną rzecz i ją złapać, więc jej koordynacja ruchowa się rozwija.
Gryzie (bezzębnie, na szczęście) wszystko, co wpadnie jej w rączki. Zabawki, pieluszki (czyste!), moje palce...
Bawi się stópkami. Robiła to już więcej niż raz ;) Całkiem zabawnie się to ogląda.
Dużo się uśmiecha. A czasami głośno się śmieje. Słodkie.
Wie czego chce. I jest zdecydowana krzyczeć tak długo, aż osiągnie swój cel ;)
Jest moim małym aniołkiem.
 
 I know this one is totally blurred, but I love it so much / Wiem, że to zdjęcie jest całkiem rozmazane, ale bardzo je lubię

1 comment:

  1. Matko jaka ona już duża!!!! I śliczna! Ściskamy! :)

    ReplyDelete