Friday, 24 July 2015

AnO Lato 2015

Last Saturday, we took part in an orienteering race. Or walk rather ;) It was a family event, with no points, no penalty points, no rankings, no rewards. Just for fun. Dedicated for the youngest, it was supposed to get them interested in this kind of activity.

We packed some water bottles into our backpack, woven sling for Paulinka (it was a test before our holiday trip. We wanted to know if we'd still be able to wrap her. Or, rather, if she'd still want to be wrapped) and off we went to Sopot, where the race was taking place.

On our way there, it started raining. Cool, huh? But before we got to the start point, the weather started to get better and better. When the race started, it was already warm and sunny. So perfect.

The race was held in the forest. We had nine points to locate. And a map, obviously. The map was very detailed. But, yet again, it was for the kids. Artur was running around looking for the points, while we had a good walk. About 12 km altogether. At the end, the kids got a chance to practice a bit of archery, and everybody could grab a bite.

We had a great time. And if we get a chance, we'll definitely take part in another orienteering race.

*

W minioną sobotę wzięliśmy udział w biegu na orientację. Albo raczej w marszu ;) Była to impreza rodzinna, bez punktów, bez punktów karnych, bez kolejności, bez nagród. Ot, tak dla zabawy. Z myślą o najmłodszych, miała ich zachęcić do takiej formy spędzania wolnego czasu.

Spakowaliśmy więc butelki z wodą, chustę dla Pauli (chcieliśmy ją przetestować przed wyjazdem wakacyjnym. Musieliśmy sprawdzić, czy uda nam się jeszcze Paulinkę w nią zaplątać. A raczej, czy Paulinka nam na to pozwoli) i ruszyliśmy do Sopotu, gdzie odbywał się bieg.

Po drodze się rozpadało. Fajnie, nie? Ale zanim dotarliśmy na miejsce startu, pogoda się poprawiła. Od samego początku biegu było już ciepło i słonecznie. Więc idealnie.

Bieg odbywał się w lesie. Musieliśmy znaleźć dziewięć punktów. Mieliśmy do dyspozycji mapę, oczywiście. Mapa była bardzo szczegółowa, ale była to w końcu impreza dla dzieci. Arturek biegał i szukał punktów kontrolnych, a my się chętnie przespacerowaliśmy. W sumie zrobiliśmy koło 12 km. Na końcu dzieci mogły potrenować strzelanie z łuku, a na wszystkich czekały przekąski.

Świetnie się bawiliśmy. I jeśli tylko znów nadarzy się okazja, na pewno weźmiemy udział w kolejnym biegu.

Tuesday, 14 July 2015

Crooked Trees Forest

We've been meaning to visit this place for years now. Seriosuly. We were on our way there three years ago, but due to road works we had to make a detour that led us straight home, so we never got back... ok, how many excuses can you come up with? The thing is that we never got there. And, truth be told, we rarely get in that direction by car, which is the easiest way to get there.

This year, on our way back from Berlin, we simply had to make a little detour and visit the place finally. Kind of felt like a deadline. It's not a place that you might be dying to see, but it's so... strange and extraordinary that once we got a chance, we took it. And we were not disappointed. For various reasons.

The main important one was that... this place truly is weird. I mean... crooked trees? And so many of them in one place (that's over a hundred crooked trees in one place!)? Looking almost identical in their shape? There must be something mysterious to it. Right?

We might never know.

The forest is not that old (its estimated age is around 80 years). There surely are people who are still alive and could remember why these trees are crooked. But most likely they were kids back then.

There are a few theories trying to explain this phenomenon. I'll share with you just the two most believable ones (I'm skipping the ones about aliens and so on). The first one states that the trees might be crooked, cause in 1945 some tanks were parked on them. The second one, which is most likely the real explanation, is a deliberate doing of human beings. The trees were probably bent to serve as perfect planks for carpentery (for making chairs and stuff). As you can see in one of the pictures below, they could serve as quite comfy chairs, so it truly seems to be... true ;)

And it's so quiet around...

*

 Planowaliśmy odwiedzić to miejsce już od kilku lat. Serio. Trzy lata temu już tam zmierzaliśmy, ale z powodu prac drogowych, musieliśmy jechać objazdem, który de facto doprowadził nas do drogi prowadzącej do domu, więc już nie wróciliśmy... ok, ile wymówek jesteście w stanie wymyślić? Chodzi o to, że tam nie dotarliśmy. A, szczerze mówiąc, rzadko tamtą trasą podróżujemy samochodem, a to najłatwiejszy sposób, by się tam dostać.

W tym roku, wracając z Berlina, po prostu musieliśmy zjechać z drogi i w końcu odwiedzić to miejsce. Cos a'la deadline. Nie jest to rodzaj miejsca, za które warto dać się pokroić, ale jest tak... dziwne i niezwykłe, że jak już się ma okazję, to warto z niej skorzystać. My się nie zawiedliśmy. Z kilku różnych powodów.

Najważniejszym było to, że... to miejsce naprawdę jest dziwne. To znaczy... krzywe drzewa? I to aż tyle w jednym miejscu (to ponad sto krzywych drzew w jednym miejscu!)? Prawie identycznych w kształcie? To musi być coś tajemniczego. Prawda?

Możemy się nigdy nie dowiedzieć.
Las nie jest aż tak stary (jego wiek szacuje się na około 80 lat). Z pewnością żyją jeszcze ludzie, którzy mogą pamiętać, dlaczego drzewa te są tak pokrzywione. Choć zapewne byli wtedy dziećmi.

Jest kilka teorii próbujących wytłumaczyć to zjawisko. Podzielę się z Wami jedynie dwiema najbardziej prawdopodobnymi (pomijam wszelkie związane z ufo i zjawiskami paranormalnymi). Pierwsza głosi, że drzewa mogą być pokrzywione na skutek stacjonujących w tej okolicy czołgów w 1945 roku. Druga, bardziej prawdopodobna, mówi o celowym działaniu człowieka. Prawdopodobnie drzewa te zostały wykrzywione na potrzeby stolarskie (jakiś desek do robienia krzeseł czy czegoś). Jak widać na jednym ze zdjęć, mogłyby służyć jako wygodne krzesła, więc ta teoria wydaje się być prawdziwa ;)

A wokół jest tak cicho...
Cleaning hands after having contact with resin / Czyszczenie rąk z żywicy

Have you visited any weird or mysterious place?
*
A może Wy również odwiedziliście jakieś dziwne lub tajemnicze miejsce?

 
Travel Tuesday

Thursday, 2 July 2015

Picture time

End of May, we took our kids for a photoshoot.
The weather was lovely, at least at that time of day. 
Most of the pictures were taken in Gdynia (apart from one, with the lake in the back).
Pictures were taken by a lovely woman, whom we came across totally by accident, but were very satisfied with the cooperation, the atmosphere and her attitude towards kids.
Photo credit: Marta Obiegla

*

Pod koniec maja, zabraliśmy dzieci na sesję zdjęciową.
Pogoda nam dopisała, przynajmniej podczas samej sesji.
Większość zdjęć była zrobiona w Gdyni (poza jednym, z jeziorem w tle).
Zdjęcia robiła przemiła osoba, na którą natknęliśmy się całkiem przypadkiem, ale byliśmy zadowoleni ze współpracy, z atmosfery i z jej podejścia do dzieci.
Zdjęcia autorstwa: Marta Obiegla