Friday, 27 December 2013

Nativity scenes a bit differently

A bit after Christmas, but still in Christmasy time.

A year ago, when we went to Sarbsk to visit Sea Park, we also got a chance to sea a bit of... art. As apart from sea animals oriented things in Sea Park Sarbsk, there is also a Maritime Museum, full of maritime oriented art.

And here's what we found there. And with these nativity scenes I wish you all the best post Christmas for the rest of this year ;)

Trochę po świętach, ale wciąż w okresie świątecznym.

W zeszłym roku, gdy pojechaliśmy do Sea Parku w Sarbsku, mieliśmy okazję podziwiać odrobinę... sztuki. Gdyż poza wszystkim związanym ze zwierzętami morskimi, w Sea Parku w Sarbsku można również zwiedzić Muzeum Marynistyczne, które pełne jest sztuki związanej z tematyką morską. 

I oto, co znaleźliśmy. A tymi właśnie szopkami życzę Wam wszystkiego najlepszego poświątecznego na resztę tego kończącego się już roku ;)

No comments:

Post a Comment