Thursday, 18 September 2014

A photoshoot in Gdynia

Before we boarded the ferry to Hel, we decided to make use of pretty weather and take a few sunny shots with one of (probably) most photographed things in Gdynia - the fountain on Kosciuszko Square. One of my or even my first pictures in Gdynia are also from this place.

Then we went to have a look at some of the tall ships that were gathered in Gdynia for the event Operacja Żagle Gdyni (Operation Gdynia's Sails). A more of a distant look, but still counts, right?

Zanim wsiedliśmy na statek do Helu, postanowiliśmy wykorzystać piękną pogodę i zrobić sobie kilka słonecznych zdjęć z (najprawdopodobniej) jednym z najbardziej fotografowanych obiektów w Gdyni - fontanną na Skwerze Kościuszki. Jedne z moich pierwszych, a może nawet poje pierwsze zdjęcia zrobione w Gdyni pochodzą również z tego miejsca.

Potem poszliśmy rzucić okiem na żaglowce, które zebrały się w Gdyni z okazji Operacji Żagle Gdyni. Cóż, było to raczej rzucanie okiem z daleka, ale wciąż się liczy, prawda?
 

No comments:

Post a Comment